Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Tlumočení

Nabízíme konsekutivní i soudní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, při doprovodném tlumočení ve výrobních provozech, na školeních, přednáškách s menším počtem účastníků a při podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na formulaci obsahu v cílovém jazyce a teprve potom pokračuje v dalším proslovu.

Soudní tlumočení

Pro vybrané jazyky jsme schopni zajistit také tlumočení, které vykonávají tlumočníci jmenovaní příslušným soudem. Takovéto tlumočení se provádí např. při soudním jednání, na valné hromadě, při sňatku, na matrice nebo u notáře.

Tlumočení s výjezdem

Tento druh tlumočení doporučujeme objednávat s dostatečným předstihem z důvodu nutnosti zajistit dopravu a ubytování. V případě potřeby jsme schopni zajistit tlumočníka v místě tlumočení (i v zahraničí), takže pokud jej nepotřebujete na cestách, ale až na místě, můžete na těchto nákladech ušetřit.

 

Zeptejte se nás