Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

O nás

Firma Agentura 2e překlady byla založena v roce 2000 jako logické pokračování práce překladatelky, s cílem poskytovat svým zákazníkům co nejkvalitnější překladatelské a tlumočnické služby za příznivé ceny. Do dnešní doby jsme zůstali malou rodinnou firmou. Zaměřujeme se na komplexní překladatelské služby, tedy jak na běžné, expresní, odborné či soudně ověřené překlady a jazykové korektury, tak doplňkově též na doprovodné a konsekutivní tlumočení a také korektury. V současné době spolupracujeme s třemi sty profesionálních překladatelů, jazykových korektorů a tlumočníků nejen z České republiky, kteří se specializují na různé obory. Všichni naši překladatelé a tlumočníci mají vysokoškolské vzdělání a mnohaletou praxi. Dnes překládáme do a ze všech evropských jazyků, a to jak z cizího do českého jazyka a obráceně, tak i přímo z cizího do cizího jazyka.

  • Při dlouhodobé spolupráci na překladech Vám nabízíme vytvoření slovníčku firemní terminologie v daném jazyce, včetně jeho průběžné aktualizace.
  • Dále Vám můžeme nabídnout překlad webových stránek přímo v redakčním systému, což šetří Váš čas a finanční prostředky.
  • U překladů pro prezentační účely provádíme automaticky jazykovou korekturu rodilým mluvčím, tedy i u překladů do českého jazyka.
  • Pořádáte výběrové řízení na dodavatele překladů a tlumočení pro svoji firmu a nejste si jisti, kterou agenturu zvolit? Zašleme Vám nejen cenovou nabídku, ale vypracujeme Vám i kratší zkušební překlad zdarma.

Pořádáte výběrové řízení na dodavatele překladů a tlumočení pro svoji firmu a nejste si jisti, kterou agenturu zvolit? Zašleme Vám nejen cenovou nabídku, ale vypracujeme Vám i kratší zkušební překlad zdarma.

 

Zeptejte se nás