Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Odborné texty

Provedeme pro Vás:

  • právní a soudní překlady
  • překlady textů s technickým zaměřením (návody k použití, manuály, normy, technologické pokyny, technické zprávy, specifikace, certifikáty, normy ISO i jiné, pro zařízení, stroje, průmysl, software, hardware, telekomunikace, aplikace, IT, lékařskou techniku apod.)
  • překlady farmaceutických a lékařských textů (SPC, příbalové letáky, klinické studie, registrační dokumentace, výzkumná dokumentace, lékové obaly)
  • překlady právních textů (smlouvy, smluvní dokumentace, obchodní podmínky, žaloby, deklarace, předpisy, čestná prohlášení, jednací řády, zákony, rezoluce, odvolání, zápisy z jednání, žádosti, úřední formuláře, obchodní a občanské právo apod.)
  • překlady ekonomických textů (ekonomické analýzy, výroční zprávy, rozvahy, nabídky pro výběrová řízení, obchodní korespondence, rozvahy pro investiční akce a pobídky, účetní výkazy, daňové formuláře, cenové akce, účetní závěrky, zprávy pro investory, audity projektů apod.)
  • překlady webových stránek a dalších prezentací (propagační tiskoviny, reklamní či informační letáky, katalogy, příručky)
 

Zeptejte se nás