Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Expres překlad

Obecně řečeno, za běžný překlad se považuje text v rozsahu do šesti normostran za den (u korektury je to do dvanácti normostran). Pozor, den zadání a den převzetí (a také víkendy a státní svátky) se do lhůty nezapočítávají!

Za expresní překlad je považován takový překlad textu, který je třeba přeložit u kratších textů do 24 hodin, nebo při větším rozsahu tehdy, pokud denní penzum přesahuje 6 NS za den (např. 100 stran do 5 dnů). V případě méně obvyklých jazyků (obvyklými se myslí v našich krajích nejčastěji překládané, tj. především angličtina, němčina, slovenština) lze o expresním překladu hovořit i v případě lhůty do dvou dnů.

 

Zeptejte se nás