Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Korektury textů

Správná korektura pozvedne hodnotu Vašeho textu, který je určen ke zveřejnění, zajistí jeho srozumitelnost, čtivost, jednoznačnost. Zajistíme, aby Váš text byl bezchybný, stylisticky a graficky dobře provedený, zkrátka Vaší dobrou vizitkou.

Pravopisná korektura

Zkontrolujeme Váš text z hlediska pravopisných pravidel, opravíme překlepy, tvary slov podle gramatiky (bezchybné skloňování, časování a stavba jazyka), interpunkci.

Stylistická korektura

Kromě pravopisné korektury provedeme kontrolu jazykového stylu a srozumitelnosti textu v různých oblastech lidské činnosti, tj. upravíme i slovosled, styl, odstraníme nadbytečná slova, nahradíme výstižnějšími výrazy a vytvoříme kompaktní, strukturovaný text.

Typografická korektura

Připravíme Váš text pro tisk. Provedeme pravopisnou korekturu a dále zkontrolujeme dodržení typografických pravidel (rozdělení slov na konci řádků, správné použití znaků a znamének, vložení tabulek a obrázků).

Pokud nám poskytnete text v tištěné podobě, při kontrole zaznamenáme případné chyby pomocí standardně zavedených korektorských značek.

Text v elektronické podobě opravíme v běžném textovém editoru (např. Word) se zapnutým „sledováním změn“, takže budete mít přehled o všech provedených opravách a změnách.

Co pro Vás můžeme udělat?

Nabízíme korektury výročních zpráv, návodů, vnitřních nařízení, letáků, propagačních materiálů, reklamních textů, katalogů, prospektů, jídelních lístků, časopisů, brožur, dopisů, internetové prezentace. Upravíme také Vaše studentské, seminární, bakalářské, nebo diplomové práce.

 

Zeptejte se nás