Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Objednávka překladů

Ke každé poptávce Vám obratem (do 15 minut) zašleme předběžnou kalkulaci. Po potvrzení z Vaší strany (objednávce) ihned zahájíme překlad. Práce tedy bude zahájena téhož dne, kdy pošlete objednávku.

Obecné překlady a korektury do 4 normostran provádíme do druhého dne, expresní zakázky i tentýž den. Jsme však schopni zpracovat i obsáhlejší texty s větším počtem stran, jako např. překlad textů webových stránek, návodů, příruček apod. za přijatelnou cenu a v příznivých termínech.

Neúčtujeme žádné další příplatky za odbornost.