Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Překladatelské služby

  • Překlady, korektury a tlumočení za přijatelnou cenu
  • Překlady vyhotovujeme v co nejkratším možném termínu
  • Kvalita překladů do cizího jazyka je zaručena – na přání je provádějí rodilí mluvčí, nebo procházejí korekturou rodilým mluvčím
  • Překlady textů různých oborů bez příplatku za odbornost
  • Překlady provádíme v editovatelné podobě, a to i pokud dodáte podklady v pdf nebo na papíře, se zachováním grafické podoby originálu
 

Zeptejte se nás