Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Soudní překlady

Soudní překlad, jinak též zvaný ověřený překlad nebo překlad s kulatým razítkem využijete všude tam, kde je třeba, aby byl přeložený dokument v dané zemi právoplatný. To je např. při komunikaci s právníky a soudci nebo se státními institucemi doma i v zahraničí. Předmětem překladu mohou být např. výpisy z rejstříků (obchodního rejstříku rejstříku trestů), smlouvy, plné moci, ale také osobní doklady (rodný list, oddací list, doklady o vzdělání, soudní rozhodnutí) či jiné důležité dokumenty.

Soudní překlad může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný pro daný jazyk příslušným soudem. Překladatel výsledný překlad pevně spojí s originálem, prostou  nebo ověřenou kopií* a doplní tlumočnickou doložkou, která je nedílnou součástí tohoto soudního překladu.

* Ověření kopie provádějí notáři, místní úřady (pouze listiny v českém jazyce) a nově také poštovní úřady a pobočky Hospodářské komory, souhrnně tedy kontaktní místa systému Czechpoint.

Vše jsme pro Vás nastavili tak, aby to pro Vás bylo emailem, nebo faxem. Překlad tak může být hotov dříve, než pošta doručí Váš dokument. Dokument se poté sváže s překladem a obratem jej zašleme zpět na Vámi uvedenou adresu.  Stejný postup lze zvolit i při zaslání kurýrní službou po Praze.

 

 

Zeptejte se nás